петак, 12. септембар 2014.

Šta je televizor?

Televizor je uredjak koji prikazuje pokretne slike na ekranu i proizvodi zvuk na zvučnicima preko radiodifuznih signala.
Uz pomoć fotoosetljivog uređaja i mikrofona pretvaranjem pokretne scene i zvuka u električne signale u kameri se proizvodi televizorski signal. Televizoriski predajnici emetuju ove signala do antene gde se vrši razdovajanje signala za osvetljenje, boju i zvuk. Antene ovako razdvojene signale šalju do televizora gde nastaje slika i zvuk. Tačkice u boji čine sliku na ekranu televizora.
U najvećem delu Evrope koristi se PAL za prikaz slike na ekranu, ona se sastoji od 625 linija i 25 slika u sekundi, dok u USA i Japanu koriste NTSC sistem koji prikazuje 525 linija i 30 slika u sekundi.
Izvor: Wikipedia

Нема коментара:

Постави коментар